TIẾNG ANH GIAO TIẾP: TỔNG HỢP CÁC CHỨC DANH TRONG CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG ANH


CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC:Chairman (n): chủ tịch
Board (n): hội đồng
Chairman of the board (n): chủ tịch HĐQT
Board of directors (n): hội đồng quản trị / ban giám đốc
Director general (n): tổng giám đốc
Director (n): giám đốc
Director assistant (n): trợ lý giám đốc
Deputy / Vice director (n): phó giám đốc
Chief Executive Officer (CEO) (n): giám đốc điều hành
Head of department / Division (n): trưởng phòng / trưởng bộ phận
Secretary (n): thư ký
Clerk (n): thư ký
Secretary General (n): tổng thư ký
Team leader (n): trưởng nhóm
Officer / staff (n): cán bộ, nhân viên
Accountant (n): kế toán viên
Auditing officer (n): kiểm toán viên

Stock (n): cổ phiếu
Broker (n): người môi giới
Share (n): cổ phần
Shareholder (n): cổ đông
Dividend (n): cổ tức

CÁC PHÒNG BAN BẰNG TIẾNG ANH:
Department (n): phòng ban
Marketing department (n): phòng marketing
Sales department (n): phòng bán hàng
Public relation department (n): phòng quan hệ công chúng
Administration department (n): phòng quản trị / phòng hành chánh
Human resource department (n): phòng nhân sự
Training department (n): phòng đào tạo
Accounting department (n): phòng kế toán
Treasury department (n): phòng ngân quỹ
International Relations department (n): phòng quan hệ quốc tế
Customer service department (n): phòng dịch vụ khách hàng
International payment department (n): phòng thanh toán quốc tế
Information technology department (n): phòng công nghệ thông tin
Auditing department (n): phòng kiểm toánShare on Google Plus

About Hoang Van Manh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment