MẸO HỌC 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH TRONG 60 PHÚT

Chào bạn,
Chúng ta biết rằng trong tiếng Anh có 12 thì chính (nếu các bạn không nhớ có bao nhiêu thì thì cứ nhớ có bao nhiêu con giáp thì có bấy nhiêu thì nhé). Trong hầu hết các năm học bạn đều được giáo viên dạy đi dạy lại cách sử dụng các thì. Điều này cho thấy thì là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng hàng đầu trong tiếng Anh và hiển nhiên trong các kì thi tiếng Anh không thể không có vài bài chia thì. Tuy nhiên sau 12 năm trời và thậm chí khi vào Cao đẳng, Đại học nhiều em vẫn không nắm vững cách sử dụng 12 thì trong tiếng Anh.

Cách học thông thường chúng ta hay học khi chia thì là nhìn vào dấu hiệu, ví dụ như thấy "now" thì chia tiếp diễn, thấy always thì chia thì Hiện tại đơn, ... Tuy nhiên cách học này không phải luôn đúng, đặc biệt trong các bài thi lại hay gài những chỗ như thế này nên bạn rất dễ mất điểm đáng tiếc. Chúng ta hãy xem ví dụ bài chia thì sau nhé.

VD: Since I ___________ my house now, you can move in.
A. am finishing
B. finished
C. has finished
D. finishes

Nếu bạn học chia thì theo dấu hiệu thì trong bài này khi thấy "now" bạn chia tiếp diễn sẽ bị sai. Thực tế bài này chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành (chúng ta sẽ trở lại bài tập này ngay dưới đây).(Hướng dẫn cách dùng 12 thì trong tiếng Anh)

Chúng ta xét sơ đồ như trên. Bắt đầu phía trên cùng là một cái phễu, dưới đáy của cái phễu là một bộ lọc "how". Chúng ta sẽ đổ bài tập của chúng ta vào cái phễu đó để cho bộ lọc "how" phân tích. Nếu:

TH (1): Nếu động từ trong câu xảy ra ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai thì chúng ta sẽ chia nó ở thì hiện tại đơn.
Ví dụ: The earth _______ (circle) around the Sun.
- Động từ cần chia là (circle - quay quanh). Chúng ta thấy hôm qua quả đất cũng quay quanh mặt trời, hôm nay cũng vậy và ngày mai cũng vậy. Hay nói cách khác bộ lọc "how" cho chúng ta biết hành động quay (circle) này xảy ra ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai, nên ta sẽ chia nó ở thì hiện tại đơn.

=> The earth circles around the Sun.

// xong cách sử dụng thì hiện tại đơn

TH (2): Nếu thấy động từ trong câu mang nghĩa là đang xảy ra thì ta sẽ chia nó ở thì tiếp diễn. Nếu hành động là trong quá khứ thì sẽ là quá khứ tiếp diễn, nếu ở hiện tại sẽ là hiện tại tiếp diễn, nếu đang ở tương lai sẽ là tương lại tiếp diễn.
Ví dụ:
I ___________ (teach) English now.
Ngữ cảnh ở câu trên cho biết là "bây giờ đang dạy tiếng Anh". Có "đang" nên ta sẽ chia tiếp diễn; ở hiện tại (now) nên ta sẽ chia thì tiếp diễn ở hiện tại tức là hiện tại tiếp diễn.

=> I am teaching English now.

Ví dụ:
I _________ (sleep) at this time yesterday.
Ví dụ trên có "giờ này hôm qua" => vào lúc này hôm qua tôi đang ngủ => đang xảy ra ở quá khứ nên ta dùng quá khứ tiếp diễn.
=> I was sleeping at this time yesterday.

Ví dụ: Tomorrow when you come, I ________ (wait) for you.
Ngày mai khi bạn tới thì tôi sẽ đang đợi bạn => đang xảy ra ở tương lai => tương lai tiếp diễn.

(Các bạn xem video bên dưới để xem thêm ví dụ).

// xong cách sử dụng 3 thì tiếp diễn: HTTD, QKTD, TLTD

TH (3): TH này đề bài sẽ cho bạn một mốc thời gian A hay một hành động B khác để bạn so sánh.
Nếu động từ cần chia xảy ra trước A hoặc B và không biết chính xác khi nào; hay nếu động từ cần chia kéo dài đến A hoặc B thì ta sẽ chia các thì hoàn thành. Nếu xảy ra trước hiện tại thì chia hiện tại hoàn thành; trước quá khứ thì chia thì quá khứ hoàn thành; nếu nếu trước tương lai thì ta chia thì tương lai hoàn thành; hay nếu kéo dài tới hiện tại thì ta chia thì hiện tại hoàn thành; nếu kéo dài tới quá khứ thì ta chia thì quá khứ hoàn thành; nếu kéo dài tới tương lai thì ta chia thì tương lai hoàn thành. 
Nói chung là: trước đâu chia hoàn thành ở đó; kéo dài tới đâu chia hoàn thành ở đó.
(Lưu ý: bạn xem phân biệt thì hiện tại hoàn thành vs thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở dưới).

Ví dụ: I ________ (meet) him before 2000.
Tôi đã gặp anh ta trước năm 2000 (trước quá khứ, ko nói chính xác khi nào - năm 2000) => chia quá khứ hoàn thành
=> I had met him before 2000.

Ví dụ: I _______ (lose) my phone.
Tôi đã mất điện thoại (trước hiện tại, không nói chính xác khi nào) => chia hiện tại hoàn thành.
=> I have lost my phone.

Ví dụ: By the time you come here tomorrow, I ________ (finish) my exercise.
Trước khi bạn đến đây ngày mai, tôi sẽ làm xong bài tập rồi (trước tương lai - ngày mai) => tương lai hoàn thành.
=> By the time you come here tomorrow, I will have finished my exercise.

VD: Since I ___________ my house now, you can move in.
A. am finishing
B. finished
C. has finished
D. finishes

Bây giờ tôi đã hoàn thành ngôi nhà, bạn có thể chuyển vào => đã hoàn thành rồi chứ không phải đang hoàn thành => dùng thì hiện tại hoàn thành chứ không phải thì hiện tại tiếp diễn. 

// xong cách sử dụng 3 thì hoàn thành: HTHT, QKHT, TLHT

TH (4):  Nếu hành động đã xảy ra và cho biết thời gian khi nào (giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, khi còn trẻ, ....) thì ta chia thì quá khứ đơn.

VD: I usually _______ (play) sports when I was young.
Thấy "when I was young" => đã xảy ra trong quá khứ, và cho biết thời gian khi nào (khi tôi còn trẻ) => chia quá khứ đơn.

VD: I ________ (meet) them in 2000.
Thấy năm 2000 => đã gặp, cho biết khi nào (năm 2000) => chia thì quá khứ đơn.
=> I met them in 2000.

// xong cách sử dụng thì quá khứ đơn

TH (5): Nếu hành động chưa xảy ra chia thì tương lai đơn.
Ví dụ: I _________ (meet) you tomorrow.
Tôi sẽ gặp bạn ngày mai (tomorrow - chưa xảy ra) => chia thì tương lai đơn.
=> I will meet you tomorrow.

// xong cách sử dụng thì tương lại đơn

Phân biệt ngắn gọn thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đều có thể dùng để chỉ hành động kéo dài tới một mốc thời gian nào đó, và trong nhiều trường hợp thì chúng ta có thể dùng cả 2 thì đều được. Điểm khác nhau là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh đến sự "kéo dài liên tục" của hành động.
Ví dụ: He has been running for 2 hours. Chạy mà chạy tới 2 giờ là rất lâu, do đó ta dùng thì HTHTTD để nhấn mạnh.

Thông thương đề bài thường hay tránh có cả 2 đáp án HTHT và HTHTTD trong một câu nên bạn cũng dễ làm bài; tuy nhiên nếu có cả 2 đáp án chấp nhận được thì bạn xem xét chọn đáp án đúng hơn. 

// xong cách sử dụng các thì hoàn thành tiếp diễn

Như vậy chúng ta đã khảo sát qua cách dùng 12 thì trong tiếng Anh. Bạn xem video dưới đây cho dễ hiểu hơn nhé.

VIDEO BÀI GIẢNG:

(Video bài giảng mẹo nắm vững 12 thì trong 60 phút)Share on Google Plus

About Hoang Van Manh

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét:

  1. thầy gửi cho em bài tập được không ạ. cam on thay

    ReplyDelete