CHUYỂN ĐỔI BECAUSE - BECAUSE OF ; THOUGH / ALTHOUGH - DESPITE / IN SPITE OF

Chào bạn,
Trong bài viết này www.HelloCoffee.vn sẽ giới thiệu tới các bạn cách chuyển đổi qua lại giữa:
Because - Because of: bởi vì
Though / Although - Despite / In spite of: mặc dù
Trước tiên chúng ta hãy cùng nhắc lại khái niệm mệnh đề:
- Để là một mệnh đề phải có 2 điều kiện: Chủ ngữ (S) và động từ chia thì (V).
Ví dụ:
+ "I like it" hay "She likes it" là một mệnh đề vì nó đủ 2 điều kiện có (S) và (V) chia thì.
+ "She slept" cũng là một mệnh đề vì nó đủ 2 điều kiện có (S) và (V) chia thì.

Ngược lại nếu một cụm từ mà không đủ cả 2 điều kiện ở trên thì không phải là mệnh đề mà ta chỉ gọi nó là cụm từ mà thôi.

Trở lại bài học của chúng ta quy tắc chúng các bạn cần nhớ là:
- Theo sau Because, Though, Although là một mệnh đề (tức là theo sau 3 chữ này phải có "S" và "V").
- Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.

QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".
Như vậy theo quy tắc trên khi  chuyển từ Because sang Because of ta phải làm sao cho không còn mệnh đề nữa bởi vì theo sau Because of không được là một mệnh đề. Chúng ta phải đi tìm một danh từ, cụm danh từ, danh động từ bỏ vào đó.

Các bạn làm theo các bước sau nhé (Xem video dễ hiểu hơn).

Nhìn phía sau Because (câu đề)

Thấy có "there, to be" thì bỏ.

TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm "ing".
Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.
=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

TH2: Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng.
Ví dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...
- Sau khi bỏ "there", bỏ "to be" (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

TH3: Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết.
Ví dụ: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...
- Sau khi bỏ "to be" (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.

TH4: Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ
Ví dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...

TH5: Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu
Ví dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...
Ví dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng từ đổi thành tính từ)
- Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ.

Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm "the fact that" đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một "danh từ" là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.
Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...

CÁC CHUYỂN TỪ THOUGH / ALTHOUGH SANG DESPITE / IN SPITE OF:
- Các bạn làm tương tự các bước chuyển từ Because sang Because of:
Ví dụ: 
Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite / In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

XEM VIDEO BÀI GIẢNG:
(Video chuyển đổi qua lại giữa Because - Because of , Though / Although - Despite / In spite of )


BÀI TẬP LUYỆN TẬP: CHUYỂN ĐỔI CÁC CÂU SAU:

1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.
=> Despite / In spite of ______________________________________.

2. Because Hoa was rich, she could buy that house.
=> Because of _____________________________.

3. Because the rain was so heavy, I couldn't go to school.
=> Because of _________________________________.

4. His father asked him to go stay at home because he was sick.
=> Because of ______________________________________.

5. Because there was an accident, I was late.
=> Because of _______________________.

6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.
=> Because of _____________________________________________.

7. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.
=> Despite ________________________________________________________.

8. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.
=> Because __________________________________________.

9. Although it was raining heavily, we still went to school.
=> Despite / In spite of ____________________.

10. Because I studied hard, I passed the exam.
=> Because of ________________________.

Chúc các bạn học tốt !

www.HelloCoffee.vn

Share on Google Plus

About Hoang Van Manh

  Blogger Comment
  Facebook Comment

21 nhận xét:

 1. gởi cho e với thầy ơi:namtran030188@gmail.com

  ReplyDelete
 2. Thay gui đáp án cho e voi . Hienthanh58@gmail.com

  ReplyDelete
 3. phần này chỉ có nhiêu đây bài tập thôi à thầy ?!
  1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.
  => Despite / In spite of ______________________________________.

  2. Because Hoa was rich, she could buy that house.
  => Because of _____________________________.

  3. Because the rain was so heavy, I couldn't go to school.
  => Because of _________________________________.

  4. His father asked him to go stay at home because he was sick.
  => Because of ______________________________________.

  5. Because there was an accident, I was late.
  => Because of _______________________.

  6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.
  => Because of _____________________________________________.

  7. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.
  => Despite ________________________________________________________.

  8. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.
  => Because __________________________________________.

  9. Although it was raining heavily, we still went to school.
  => Despite / In spite of ____________________.

  10. Because I studied hard, I passed the exam.
  => Because of ________________________.

  ReplyDelete
 4. Thầy cho em đáp án.email của em là:Ngvthieu80@yahoo.com.vn>cám ơn Thầy

  ReplyDelete
 5. thầy cho em đáp án với email là linhtran022@gmail.com

  ReplyDelete
 6. Thầy ơi đáp án ở đâu ạ

  ReplyDelete
 7. thầy cho em đáp án với . email : nguyenttvi201297@gmail.com . cảm ơn thầy

  ReplyDelete
 8. cho em xin đáp án vói ạ mongtho.yolotravel@gmail.com

  ReplyDelete
 9. cho em xin dap an voi a.
  phinhungly@gmail.com

  ReplyDelete
 10. thay cho em xin dap an voi a .
  honguyen5707@gmail.com

  ReplyDelete
 11. thầy cho em xin đáp án đi ạ duyphuong1118py@gmail.com

  ReplyDelete
 12. đi học thì cách the fact that có đc áp dụng ko thầy

  ReplyDelete
 13. cho em xin đáp án ạ LBD30330@gmail,com

  ReplyDelete
 14. cho em xin dap an voi ah " hoangthiquynh131@gmail.com"

  ReplyDelete
 15. cho xin dap an voi thay oi

  lecongnhat500@gmail.com

  ReplyDelete
 16. baomini1408@gmail.com nha thầy

  ReplyDelete
 17. cho em xin đáp án ạ baomini1408@gmail.com nha thầy

  ReplyDelete
 18. Cho em xin đáp án ạ hong198211@gmail.com

  ReplyDelete
 19. thay oi cho em xin dap an voi ah tronghoang301009@gmail.com nha thay

  ReplyDelete